Vestbyløpet tilbyr gratis deltagelse til lavinntektsfamilier

Vestby IL forsterker den sosiale profilen på Vestbyløpet søndag 5. mai. Blant annet ved å ha gratis deltakelse for de som ikke har råd til å delta. – Kanskje ikke noe stort bidrag, men det blir jo litt penger for en familie, sier Arild Kristensen, leder i Vestby IL.

Det var i fjor trimløpet ble arrangert for første gang under navnet Vestbyløpet, etter at det i mange år har hatt navnet Norwegian Outlet-løpet. Den første utgaven av Vestbyløpet hadde drøyt 200 deltakere, og dette er et tall Vestby IL veldig gjerne vil øke ganske kraftig takket være forskjellige tiltak.

- Blant annet håper vi å få med oss alle de som egentlig ikke har råd til å være med i slike trimløp. Send oss en mail på info@vestbylopet.no så får du en kode til påmeldingen slik at du slipper å betale. Det koster 250 kroner for voksne å være med og 100 kroner for barn. Har en familie dårlig råd så er det ikke sikkert de kan være med. Det vil vi så veldig gjerne gjøre noe med.

- De som har dårlig råd skal ikke være redde for å kontakte oss, selv om man kanskje synes det er flaut. Vi behandler alle henvendelser konfidensielt og ingen vil skille seg ut på startstreken, understreker Arild Kristiansen.

(Artikkel hentet fra Vestby Avis)

Posted on April 5, 2019 .